Storytelling-modeller för kommunikation och utveckling

Vad är Storytelling-Modeller?

I all storytelling ingår mängder av kommunikation. Att åstadkomma god storytelling är också en utvecklingsprocess. Men vad menar vi egentligen med ”kommunikation” och hur ser den där ”utvecklingsprocessen” egentligen ut?

Loord Design har förstås våra svar på dessa frågor i våra Storytelling-Modeller som beskriver precis hur vi ser på kommunikation och utvecklingsprocessen.

 

 

 

Storytelling-Modeller ITRIM_Loord
ITRIM. Storytelling-Modeller behövs!

 

Storytelling-Modeller:  ITRIM

Loord Design har utvecklat en särskild femstegsmodell kallad ITRIM.

Kommunikation består av Information, Transformation, Relation, Inspiration och Movement.

Information Communication

Kommunikation brukar i de flesta fall både börja och sluta  med information som utgår från hemsidor, pressmedelanden och liknande, men Loord Design ser på kommunikation med

ett vidare perspektiv. Information utgör endast en liten del av vad kommunikation är för oss.

Transformation Communication

Loord Design menar att god kommunikation ska generera transformation. Med transformation menar vi att kommunikationen skapar förändring i tänkande, känslor och nya attityder till oss och till vårt företag, Dessa bidrar till större förståelse och till ny kunskap.

Relation Communication

Men kommunikation handlar också om att skapa, utveckla och upprätthålla relationer. Det måste förekomma dialog och djup för att en riktig relation ska kunna skapas. Loord Design hjälper till med ert relationsarbete.

Inspiring Communication

För att kommunikationen ska fungera optimalt ska den också inspirera oss, motivera oss och ge oss positiv energi framåt och uppåt. Loord Design hjälper er att skapa inspiration, motivation och kreativt innehåll.

Movement Communication

Kommunikation får sitt största värde när den leder till nya energigivande handlingar. När kommunikationen också leder till rörelse framåt och till utveckling. Loord Design hjälper er med handlingsorienterad kommunikation.

ITRIM – Trimming Communication

Med ITRIM – som även kan läsas ”I Trim” – får du eller ditt företag chans att utveckla den typ av kommunikationslösning som passar i er situation och för er. Loord Design är här för att skräddarsy er kommunikation – Välkommen!

Storytelling-Modeller TRIAL
TRIAL. Storytelling-Modeller behövs!

 

 

Storytelling-modeller:  TRIAL

Loord Design arbetar också med vår  utvecklingsmodell TRIAL. TRIAL är en förkortning för orden Transformation, Relation, Insights, Action och Love. Vi förklarar nedan vad det betyder för Loord Design och vad det kan betyda för dig.

Transformation

Startpunkten i utvecklingsprocessen. Den punkt från vilken individen, gruppen eller företaget utgår. Den kallas även Take-off point. Här definieras förutsättningarna.

Relation

Punkt två i utvecklingen. Här definieras kontexten, relationerna och här görs även reflektioner och spegling mot omvärlden. Därför kallas den också Reflection Point.

Insights

Punkt 3. Transformation och Relation ska följas av nya Insikter om det går som det ska. Här sammanfogas den Information som tidigare erövrats och Internaliseras. Punkten kan också kallas Information Point eller Internalisation Point av dessa skäl.

Action

Punkt 4. Insikter räcker förstås inte långt om de inte leder till handling. Det är här som steget till detta inleds. Här sker också ackumulering av det som behövs för att aktionerna ska kunna lyckas. Kallas också Accumulation Point därför.

Love

Sista punkten i femstegsmodellen. Om de andra fyra punkterna lyckas kommer processen ge frukt i form av framgång, popularitet, en plats i ljuset eller kärlek. Här finns njutning, men kräver även klarsyn. Kallas därför även Light Point.

Utvecklas med TRIAL

Då ett varv i modellen fullbordats är du eller företaget inte detsamma som tidigare. En ny Transformation Point har uppstått, men på en annan plats. Utveckling har skett. Det är därför TRIAL anger ett nytt T där den nya processen ska ta vid. Utvecklingen fortsätter!