Text och Storytelling – Vad måste vi tänka på?

Text
Text består av delar – Hur gör vi det till Storytelling?

Självklart handlar Storytelling mycket om text.

Ord, deras betydelser och hur vi formulerar oss är avgörande för hur vårt budskap uppfattas. Som storytellers, berättare eller sändare av meddelanden ligger ansvaret till stor del på oss för att det ska bli bra. Vi kan inte förvänta oss att mottagarna ska kunna läsa mellan raderna eller vara synska för att förstå vad vi menar egentligen. Kort sagt ligger berättaruppgiften på vårt bord.

Vilka Storytellinguppgifter har vi att ta tag i där ute?

Hur ska vi tänka när vi talar om Storytelling?
Idag finns Storyteling nästan överallt i vår omgivning. I tidningar, i TV, i radio, på webbplatser och i allehanda publikationer plus i Sociala Medier. Väldigt många fler har anledning att ställa sig frågor om vad storlytelling är, vad man ska ha den till och hur man gör.

Redan 1902 funderade man på frågor om Storytelling.

Den berömde författaren och poeten Rudyard Kiplning till exempel. Han är förstås mest känd för sin berättelse ”Djungelboken”, men skrev också insiktsfulla dikter. I berättelsen ”The Elephant’s Child”, som ingick i boken ”Just So Stories, återfinns en dikt som ofta brukar citeras i storytellingsammanhang. Både för den som ska berätta något och för den som ska läsa berättelser. Den går så här:

 Keep six honest serving-men:
    (They taught me all I knew)
Their names are What and Where and When
    And How and Why and Who.
I send them over land and sea,
    I send them east and west;
But after they have worked for me,
    I give them all a rest.

I let them rest from nine till five.
    For I am busy then,
As well as breakfast, lunch, and tea,
    For they are hungry men:
But different folk have different views:
    I know a person small–
She keeps ten million serving-men,
    Who get no rest at all!
She sends ‘em abroad on her own affairs,
    From the second she opens her eyes–
One million Hows, two million Wheres,
    And seven million Whys!

Kontentan av dikten är förstås att det är bra att vara klar över VAD du tänker berätta, VAR du tänker göra det, NÄR du ska göra det, HUR, VARFÖR och framför allt VEM du är när du berättar det. På samma sätt är det bra att ställa sig samma frågor varje gång du behöver ta ställning till en berättelse du får framför dina ögon eller öron.

Text är en del av den storytelling du behöver skapa för att ditt budskap ska kunna nå fram. Loord Design kan hjälpa dig få till det på bästa sätt och vara din samtalspartner i din utvecklingsprocess. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Välkommen!