Demokratins brödraskap? Eller Diktaturens nyttiga Dårar?

”En ”ding” att sämja dem, en ”ding” att främja dem, en ”ding” att djupt i mörkrets vida riken tämja dem.”
Hur ska Brödraskapet kunna rädda Demokratin genom att krossa Diktaturen?

 

Brödraskap på väg?

 

Vid den stora festen där gamle Rödgöran Bilbo, som varit hobernas store ledare under många år firade sin 111:e födelsedag på Baggersborg debatterades livligt vad som skulle göras med Diktaturen så den inte skulle krossa Demokratin. Hans adopterade  arvtagare Stefrodo fick uppdraget att föra Diktaturen(”dingen”), som var som en gyllene livsfarlig ring runt hans hals, till Riksdagsvalet där den blott kunde förstöras av Demokratins eldar inuti Riksdagsberget.

Gandulf Blå

På väg mot domedagen?

Aktiv i beslutet att ge Frodo uppdraget var Gandulf Blå. Gandulf visste med sig att han inte skulle kunna klara att bära ”dingen” utan att frestas till dårskap.
Gandulf var den kortaste, den till synes minst betydande av trollkarlarna. Gandulf dolde alltid sin makt och det var bara de som kände honom bäst som kunde se elden inom honom. Inte ens de visaste visste säkert vad som var hans innersta tankar.

Diktaturens sanna natur var att den å ena sidan kunde, om någon tog på sig den, göra bäraren frestande osynlig men att bäraren samtidigt exponerades för den nakna ondskan. Diktaturen hade dessutom flera jägare som ville åt den för att låta ondskan blomstra.

”dingens” sanna natur är farlig

Stefrodo hade för avsikt att färdas ensam och möjligen träffa Gandulf en bit bortåt vägen. Vad han inte visste var att hans kusiner de grönklädda Merry Lövinbock och Fridolin Took gärna ville följa med. Även den trogne nejliketrädgårdsmästaren Samstedt ville med på resan mot Riksdagsberget.

Stefrodo med sina kamrater

Efter läskigt möte med några av de nio ”Dingvålnaderna” kallade RasistGür, varav några var MED-Murazor, AfSorahil, och  NMR the Unclean, mötte hoberna Janagorn, Ohlindurs arvinge som försvarade dem.

Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Viggo Mortensen

Brödraskapet

Så småningom, efter en del umbäranden, kom de fram till Valnadal. Stefrodo var till och med medvetslös vid framkomst. Han hade räddats dit av Janagorns älskade BirgOlhsarwen. Sägs att det blev en fnurra mellan dem senare.

Där i Valnadal fick brödraskapet ytterligare medlemmar.
Blekomir, kapten och bror till  Richomir. Äldste sonen till Deneklarst. Den vitaste av dem alla.

Blekomir, den vitaste av dem alla.

GimloThor, den minsta av dem men med skapslipad yxa som svingats både till höger och vänster.

GimloThor, den lille

Lööfolas Grönblad. Skogsalv med skogens snabbaste båge.

Lööfolas GrönBlad

Alla nio påbörjade tillsammans den mödosamma resan mot Riksdagsberget. Men resan var långt ifrån ofarlig. Fiender lurade, beredda att anfalla.
Ondskan själv fanns att finna nära Riksdagsberget och måste passeras för att rädda brödraskapet från undergång. Ondskans redskap i form av RasGür och den högtalande Barduman med sina MEDlöpare Dårcherna fanns ständigt närvarande och NAfSade brödraskapet i hälarna.

Interna frestelser

Men även invärtes fanns faror. Frestelsen att använda den totalitära Diktaturen för att få makten. Blekomir var synnerligen frestad. Han och hans tre bröder hade tänkt ta över den vita staden efter att Deneklars gärning var över. Han gjorde ett utfall mot Stefrodo i syfte att snappa åt sig ”dingen”.

Blekomir lyckades inte denna gång.

Medias Gruvligheter

Brödraskapet blev på grund av Bardumans planer, mängden Dårcher, Ondskans illvillighet och ständigt oroande RasGür tvungna att ta omvägen genom Medias Gruvligheter, berget som alla fruktade. Där hade GimloThors släktingar gått ett oblitt öde till mötes.

Barduman bygger Dårch

Efter en vild strid mer Dårcher och ett Twittertroll där det visade sig att Stefrodo hade ett särskilt skydd i form av en silverskjorta flydde brödraskapet mot friheten på andra sidan gruvligheten.

Men en stor fara lurade på dem på väg igenom Media. En varelse bortom fattningen stod i deras väg. Det var en Balirog. Gandulf Blå ställde sig i dess väg och ropade ”Du ska inte Twittra!” Men Balirogen flinade bara och anföll med hela sin anletesboksarsenal och sin insinuanta grammatik. Gandulf lyckades med stor ansträngning få Balirogen på fall. Men dess glödande svans drog ner Gandulf i djupet. Han föll, kanske mot en säker död.

Balirogen
Balirogen

Splittringen var överhängande. Gandulf och Blekomir redan borta. Stefrodo och Samstedt nu ensamma på väg emot vad som verkar vara en omöjlig uppgift. Att rädda Demokratin.

Stefrodo och Samstedt på väg mot okänt öde.
Stefrodo och Samstedt på väg mot okänt öde.

Merry Lövinbock och Fridolin Took på egen hand sökande en grön väg vilse i skogen.

Det återstående fragmentet bestående av den envetne Janagorn, den smidiga Lööfolas och lilla GimloThor letar febrilt efter sina kamrater för att åter kunna förenas med dem inför den stora striden som måste stå framåt höstkanten. Det är då det visar sig om Brödraskapet kommer att klara sin uppgift. Att lyckas förgöra Diktaturen.

Vi vet ännu inte hur den här berättelsen kommer att sluta. Kommer ”dingen” kunna förgöras?
En kan bli Galen av mindre.
Eller ska vi kanske säga Gollum?

Det är som en kan bli - Gollum?
Det är som en kan bli – Gollum?

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *